PL EN DE
Grupy towarowe


Informacja o cenach

W celu uzyskania informacji o cenach oferowanych przez nas produktów prosimy o kontakt z działem sprzedaży.Strona używa pliki cookie

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarkiO firmie
Umowa Spółki IPD Consulting Sp. z o.o. została podpisana 19 listopada 1997 roku, a początek działalności gospodarczej miał miejsce w lipcu 1998 roku.
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159173
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.000 złotych.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną i handlową na zakładzie zlokalizowanym w Chrzanowie:
  • Zakład Produkcyjny – 32-501 Chrzanów ul. Kolonia Stella 43


IPD Consulting Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001:2015
Poniżej przedstawiamy Państwu pełny tekst odpowiedniej dla celu istnienia naszej Spółki i zakomunikowanej Polityki Jakości.POLITYKA JAKOŚCI

IPD Consulting Sp. z o.o. to firma gwarantująca dobry jakościowo i konkurencyjny wyrób, wiedzę pozwalającą na wsparcie Klienta na wszystkich etapach jego stosowania.

Strategię Jakości opieramy na:

– Współpracy z szerokim kręgiem partnerów rynkowych gwarantujących najwyższą i udokumentowaną jakość,
– Ciągłym badaniu rynku w celu definiowania i aktywnego nadążania za jego potrzebami.
– Pełnej dbałości o zapewnienie długoterminowej stabilizacji kosztów produkcji, konkurencyjnej ceny i atrakcyjnych warunków sprzedaży naszych wyrobów.

Zmierzamy do tego aby:

ZASPOKOJENIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ NASZYCH KLIENTÓW ZOSTAŁO POWIĄZANE Z REALIZACJĄ NASZYCH CELÓW.

Celami naszej Spółki są:

1. Systematyczne podnoszenie poziomu współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami oraz jej nawiązywanie z nowymi podmiotami, dla których wyroby IPD Consulting Sp. z o.o. będą posiadały przewagę konkurencyjną.
2. Osiągnięcie najwyższych standardów jakościowych oraz ciągłe ich doskonalenie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mechanizmów dotyczących metod pracy, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, kapitałowych i technologicznych.
3. Utrwalanie wzajemnego zaufania z naszymi Klientami poprzez szczegółową analizę ich potrzeb i naszych możliwości, rzetelne i terminowe realizowanie przyjętych zobowiązań oraz pełną współpracę na każdym z etapów realizacji umów i zamówień.
4. Zdobycie pozycji lidera na rynku produkcji proszków metali.


Deklarujemy, że:

1. Przyjęty i wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodny z normą EN ISO 9001:2015, IDT, podlega procesowi ciągłego doskonalenia.
2. Zarząd spółki i jej kierownictwo bierze pełną odpowiedzialność za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością.
3. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością są w pełni zintegrowane z procesami biznesowymi organizacji.
4. Nasze działania oparte są o podejście procesowe i zdefiniowane ryzyka i szanse.
5. Prowadzone szkolenia mają na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji zawodowych ale również angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością, promowanie ciągłego doskonalenia oraz wspieranie członków kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich odpowiedzialności.


Prezes Zarządu
Arkadiusz Staszewski
Dane kontaktowe
IPD Consulting Sp. z o.o.
Ul. Kolonia Stella 43
32-501 Chrzanów

Biura i magazyny mieszczą się w Zakładzie nr 2
Ul. Kolonia Stella 43
32-501 ChrzanówPolecamy

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015IPD Consulting Sp. z o.o. 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe: Aptus.pl